Celkem položek:
0 ks
Cena:
0,00

LED - světlo vyzařující dioda (anglicky Light - Emitting Diode)

LED – speciální polovodičová dioda, schopná vyzařovat ultrafialové, světelné i infračervené záření. Konstrukce LED a jejich typy. Propustný a závěrný směr. Princip elektroluminiscence.

LED – nesprávně se používá název LED dioda (slovo dioda se tak vlastně vyskytuje v názvu dvakrát). Jedná se o moderní zdroj světla založený na jevu, který se nazývá elektroluminiscence. Při něm dochází k vyzařování světla z látky, kterou prochází elektrický proud. Tento elektrický zdroj světla je svou podstatou polovodičovou diodou, která obsahuje dva různé polovodiče tzv. polovodič typu P (většinou křemíková destička s příměsí bóru, hliníku, india nebo gallia) a polovodič typu N (většinou křemíková destička s příměsí antimonu, arsénu nebo fosforu). Na spoji těchto polovodičů vzniká tzv. přechod P-N. Při průchodu elektrického proudu tímto přechodem je vyzařováno záření. Vlnová délka tohoto záření t.j. spektrální složení světla závisí na přesném chemickém složení polovodičů. Může být vyzařováno ultrafialové záření, různé druhy viditelného světelného záření a také infračervené záření. Dioda přímo neemituje bílé světlo, toho se většinou dosahuje kombinací světelného záření různých vlnových délek nebo ozářením luminoforu ultrafialových zářením, který následně vyzáří viditelné bílé světlo.

LED konstrukčně obsahuje dva spojené polovodiče (monokrystaly) s přechodem P-N, které jsou zality optickou látkou (většinou pryskyřicí v barvě vyzařovaného světla ve tvaru kužele). Z hlediska šíření světla se provádí buď jako rozptylné (světlo se šiří do široka) nebo bodové (světlo je koncentrováno). Nejběžnější velikost těchto diod je cca 5 mm.

Velkou výhodou LED je to, že fungují již při malých proudech (od 1-2 mA). Nejvyšší procento diod pracuje při stejnosměrném proudu, a proto musí být správně elektricky zapojeny v tzv. propustném směru. Jedině v tomto směru pak prochází proud a je vyzařováno světlo či jiné záření. Při špatném zapojení v tzv. závěrném směru se mohou diody poškodit a světlo nevzniká. U mnoha diod je maximální závěrné napětí 5V. Proto je velice důležité podle katalogových listů určit správně katodu a anodu a diodu dobře zapojit.

Technika pokročila už hodně daleko a tak promyšlenými konstrukcemi vznikly různé typy LED. Kromě jednobarevných existují také vícebarevné, blikající, infračervené a ultrafialové. Nejběžněji vyráběné jednobarevné jsou červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a bílá.

LED mají mnohé výhody:
- mají lepší světelný výkon než žárovky (nejlepší výkony jsou už 100 lm/W),
- nemění svou barvu ani při snížení napájecího proudu,
- jsou odolné vůči nárazům,
- mají hodně dlouhou životnost – udává se i 100 000 hodin a více,
- mohou být často vypínány a zapínány (na rozdíl od žárovek, kde může vlákno shořet).

LED mají i některé nevýhody:
- zatím poměrně vyšší pořizovací hodnotu (v Kč na vyzářený světelný rok v lumenech),
- jejich výkon je závislý na teplotě prostředí, ve kterém jsou umístěny,
- potřebují pro napájení správný proud a musí být správně zapojeny.

Příklady užití LED:
- různé indikátory (např. stav paliva v autě),
- osvětlení přístrojů,
- světla na kola a motorky, nově i pro automobily,
- nouzová osvětlení,
- v automatizovaných systémech v průmyslu,
- k osvětlení objektů v architektuře apod.


Copyright © Michal Macek, 2008 - Všechna práva vyhrazena
www.lustry-svitidla.cz - Mapa webu

X

Naše webová stránka zpracovává soubory cookies za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti. Více informací o zpracování cookies naleznete zde.