Celkem položek:
0 ks
Cena:
0,00

Základní terminologie osvětlování

Zde jsou uvedeny základní termíny spojené s osvětlením a svítidly: intenzita, rovnoměrnost, stálost, oslnivost, stínivost osvětlení, směr svítivosti, spektrální složení světla

Intenzita osvětlení
Závisí na vzdálenosti osvětlovaného místa od světelného zdroje. Pro některé lidské činnosti je důležitá vysoká intenzita osvětlení (např. pro čtení), jindy zas nízká intenzita (při odpočinku u televize). V pracovních prostorách se vyžaduje intenzita osvětlení cca 200-400lx (odpovídá přibližně intenzitě svitu Slunce v poledne), v odpočinkových prostorách se vyžaduje cca 200 lx, což je přibližně intenzita slunce večer při západu., intenzita nad 400 lx se vyžaduje v prostorách náročných na rozlišování barev – např. v laboratořích. Vněkterých publikacích se pro intenzitu osvětlení používá termín osvětlenost. Doporučené hodnoty osvětlení: Tabulky hodnot pro návrh osvětlení

Stálost osvětlení
některé světelné zdroje (např. zářivky) se chvějí či mihotají, což je člověku většinou nepříjemné (z výjimkou speciálních světelných efektů na diskotékách)

Oslnivost osvětlení
je základní nedostatek osvětlení, brání nebo někdy i znemožňuje vidění, a proto je vždy v závislosti na konkrétních podmínkách třeba se oslňování bránit. Oslňování se bráníme tak, že kryjeme zdroje světla, případně je odstraníme ze zorného pole uživatelů bytů či kanceláří. Vždy je třeba dosáhnout, aby nebylo nutné se dívat přímo do světelného zdroje bez stínidla.

Spektrální složení světla
barva světla je velice důležitá. Některé zdroje světla dávají příjemné světlo podobné přirozenému dennímu, jiné mají světlo pozměněné. Spektrální složení světla pak působí i na naše barevné vidění, některé umělé světelné zdroje barevnost předmětů zkreslují.
V závislosti na použitém zdroji světla, dosahujeme rozdílných barevných odstínů světla. Používá se též označení barevná teplota světla. Každý světelný zdroj má jiné spektrální složení světla. Tato barevná teplota světla se měří v K (Kelvinech ) a je to parametr, který u zdrojů udává výrobce (podle toho poznáte, jaký zdroj světla kupujete)
Rozlišujeme:
- bílé světlo – (může se jednat o přirozené denní nebo i umělé světlo, barevná teplota se udává asi 6000 K) – při tomto světle barvy nejsou zkreslené a jsou podávány věrně
- neutrální bílé světlo – barevná teplota je přibližně 4000 K. Toto světlo se dá dobře míchat s přirozeným světlem.
- teplé bílé světlo barevná teplota okolo 3000 K

Rovnoměrnost osvětlení
pokud dlouhodobě pracujeme a namáháme zrak, je rovnoměrnost osvětlení nutnou podmínkou. Nerovnoměrnost osvětlení – je poměr mezi nejvyšším a nejnižším osvětlením - při přechodu v prostoru z ostrými přechody mezi intenzitou osvětlení jsme nuceni adaptovat zrak. Rovnoměrnost osvětlení se dosahuje promyšleným rozmístěním svítidel.

Stínivost osvětlení
pro některé činnosti je vhodné neosvětlovat pracovní plochu přímým světlem, ale světlo zastínit. Tím se lépe zobrazuje plasticita předmětů a je i lepší prostorová orientace.

Bezpečnost osvětlení
je zaručována výrobcem či dovozcem, svítidla podléhají schvalovacímu procesu ve státních zkušebnách podle norem a předpisů.

Hospodárnost osvětlení
v současné době je velice důležité,aby provoz svítidel byl velmi hospodárný, výrobci svítidel používají ve svítidlech úsporné světelné zdroje(odkaz) při navrhování osvětlení bytových či kancelářských prostor je rovněž důležité vycházet ze skutečných potřeb (např. v některých prostorách není potřeba mohutně svítit, stačí úspornější světlo).

Vzhled svítidel
na trhu jsou tisíce různých svítidel různých designérů. Při výběru podle vzhledu vždy vycházíme z nějakých subjektivních hledisek, potřeb a vlastnosti konkrétního prostoru.
V případě, že si nejste jisti a máte problém si v naší nabídce vybrat správný vzhled svítidla, který bude dobře odpovídat charakteru a stáří Vašeho stávajícího interiéru, rádi vám poradíme.

Směr svítivosti svítidel
Při projektu osvětlení je důležité vědět, co, jakým směrem a s jakou intenzitou chceme osvětlovat. Z této úvahy pak vycházíme při volbě určitého základního typu svítidla.
Podle směru svítivosti svítidel rozlišujeme následující základní typy svítidel:
svítidla pro osvětlení přímé - svítí jen jedním směrem a jsou to v podstatě reflektory, Reflektorové stínítko je neprůhledné a neprůsvitné. Používají se pro místní intenzivní osvětlení např. nad pracovním stolem. Světlo je však ostré, stíny jsou tvrdé a může nastat oslnění. Většinou se zmírňuje tím, že se používá žárovka s matným sklem.
svítidla pro osvětlení polopřímé – stínítko ve tvaru reflektoru je vyhotoveno z neprůhledného materiálu (např. opálového skla). Podstatné je, že nejméně 60% světla proudí směrem dolů a zbývajících 40% se rozptyluje do prostoru a osvětluje ho. Používá se např. nad kuchyňskými stoly, kde svítidlo je dole otevřené nebo uzavřené matovým sklem.
svítidla pro osvětlení smíšené – světlo proudí na všechny strany se stejnou intenzitou. Většinou se jedna o různé skleněné koule. Používá se pro obecné rovnoměrné osvícení, tento typ svítidel většinou špatně osvětluje podlahy.
svítidla pro osvětlení polonepřímé - používá se neprůhledné stínítko ve tvaru reflektoru, které je obrácené nahoru. V tomto případě 60% světla proudí ke stropu a 40% světla do stran a dolů (přes neprůhledné stínítko). Tento typ osvětlení je měkký a příjemný.
svítidla pro osvětlení nepřímé – stínítko reflektoru je neprůhledné a neprůsvitné a veškerý tok světla je usměrněn ke stropu. Světlo se od stropu odráží a vytváří se příjemné slavnostní osvětlení. Zde však dochází k největším ztrátám světla. Toto svítidlo se většinou kombinuje s dalšími typy svítidel.
svítidla pro osvětlení bočně stíněné – většinou se jedná o dekorativní svítidlo, které svítí jak dolů, tak nahoru, nesvítí tedy do stran


Copyright © Michal Macek, 2008 - Všechna práva vyhrazena
www.lustry-svitidla.cz - Mapa webu

X

Naše webová stránka zpracovává soubory cookies za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti. Více informací o zpracování cookies naleznete zde.